Lidmaatschap

Als lid van de Amsterdamse Ski Vereniging kunt u deelnamen aan de activiteiten van onze vereniging.

Contributie:

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en bedraagt voor dit seizoen:
€ 20,- voor het hoofdlid en
€ 15,- voor het eerste gezinslid
Alle volgende gezinsleden betalen slechts € 2,-

  • De contributie moet aan het begin van het seizoen betaald worden.
  • Het seizoen loopt van 1 september  t/m 31 augustus.
  • Ieder lid wordt dringend verzocht om de contributie aan het begin van het seizoen over te maken op rekening NL72 INGB 0001 2870 78 t.n.v. Amsterdamse Ski Vereniging te Diemen o.v.v uw naam.
  • Indien u voor meerdere gezinsleden betaalt, dan óók hun naam vermelden!!

Betalingen:

via IBAN rekeningnummer: NL72 INGB 0001 2870 78
t.n.v. Amsterdamse Ski Vereniging te Diemen

Let er op bij het invullen van het aanmeldformulier geen leestekens te gebruiken in uw adresgegevens.

Nederlandse Ski Vereniging

Nieuwe leden worden conform de statuten van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) als NSkiV-clublid (voorheen: bondslid) aangemeld bij de NSkiV te Den Haag. U ontvangt hiervan een pasje. We krijgen echter veel vragen van onze leden over het lidmaatschap van de NSkiV. Daarom hieronder een uitleg over de verschillende vormen van lidmaatschap van de NSkiV. 

Hoofdlidmaatschap: 
Dit is het ‘normale’ lidmaatschap. U betaalt jaarlijks de vastgestelde contributie en ontvangt hiervoor een bepaald dienstenpakket. U kunt gebruik maken van ledenvoordelen en kunt deelnemen aan de wedstrijden, kampioenschappen en andere sportprogramma’s die de NSkiV organiseert. Daarnaast ontvangt u 6 maal per jaar het Ski Magazine en eenmaal het Snowboard Magazine. U kunt ook, door aanvullend premie te betalen, ook één of meerdere verzekeringen afsluiten. 

Gezinslidmaatschap: 
Gezinsleden betalen minder en hebben recht op de zelfde ledenaanbiedingen minus het Ski Magazine en de andere periodieke uitgaven. Bovendien kan een gezinslid geen zelfstandige verzekeringen afsluiten. Indien u niet rechtstreeks hoofd- of gezinslid bent bij de NSkiV, is de Amsterdamse Ski Vereniging verplicht u bij de NSkiV aan te melden als NSkiV-clublid. Onze vereniging draagt hiervoor contributie af aan de NSkiV.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.wintersport.nl

Aanmeldingsformulier clublidmaatschap    Geslacht


    Vermeld per gezinslid: Naam en voorletters, Geboortedatum, Geslacht